Album Art
Chot Kalje Ki
Released By: Max Cassette Industries
Label: MAX
Bhabhi Meri Tu Mat Kar
Rajender Kharkiya
Duration: 00:08:37.69

Ek Chandrma Si Shaan
Rajender Kharkiya
Duration: 00:06:22.01

Mat Ghabrave Meri Gal Mein
Rajender Kharkiya
Duration: 00:08:38.58

Jis Din Dekhya Photo Uska
Rajender Kharkiya
Duration: 00:07:13.42

Aaj Raat Soon Meri Maat
Rajender Kharkiya
Duration: 00:09:16.98

Kele Kasi Daali
Rajender Kharkiya
Duration: 00:08:19.67

Aaja Ri Phooljhadi Matke Kyon
Rajender Kharkiya
Duration: 00:09:08.23

Soon Soon Ke Ne Bol
Rajender Kharkiya
Duration: 00:04:58.63