Album Art
Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagani (Vol 61)
Released By: Jagdish Cassette Company
Label: Jagdish
Karkey Ghal Tapati
Pale Ram
Duration: 00:08:45.74

Aatti Jaati Police
Pale Ram
Duration: 00:00:24.35

Jahaj Rok Ley Soudagar
Pale Ram
Duration: 00:12:28.72

Bir Mard Hum Do Balak
Pale Ram
Duration: 00:08:36.39

Alah Tey Hum Adna Ho Gai
Pale Ram
Duration: 00:09:31.51

Ke Bhujhogy Dard Marjki
Pale Ram
Duration: 00:10:01.47

Ke Bhujogey Baat Rehan
Pale Ram
Duration: 00:07:45.58

Naha Dho Ke Sir Karvaley
Pale Ram
Duration: 00:10:56.17

Gharshi Ki
Pale Ram
Duration: 00:10:51.15

Bera Na Choro Ya Gaddi
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 00:05:29.43

Kad Ki Rukey De Ri
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 00:07:51.25

Ke Supney Ka Zikar Karo
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 00:07:37.35

Tadkey Dega Ramji
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 00:07:57.75

Kutta Maar Banjara Roya
Rajkishan Agwanpuria
Duration: 00:09:03.43

Le Ke De Dey Karkey Khaley
Baali Sharma
Duration: 00:09:44.65

Dekha Jagat Mein Bandey
Baali Sharma
Duration: 00:09:45.72

Menke Maniya Saas Ki
Baali Sharma
Duration: 00:07:50.00

Ras Bin Isk Isk Bin
Baali Sharma
Duration: 00:07:38.16

Banni Banni Key Sab
Baali Sharma
Duration: 00:09:34.43

Maat Pita Aur Bhai Bandu
Baali Sharma
Duration: 00:07:09.35

Saat Rehaniya Sang Ke
Baali Sharma
Duration: 00:08:14.94

Adhi Umar Baap Key Kho
Baali Sharma
Duration: 00:08:22.20

Aaj Raat Ka Jikar
Baali Sharma
Duration: 00:07:36.12

Gin Ke De Lie Bool
Baali Sharma
Duration: 00:04:19.16

Ke Baata Ka Jikar
Baali Sharma
Duration: 00:07:35.89

Ke Supey Ka Jikar
Baali Sharma
Duration: 00:07:25.49

Ho Ra Su Bimaar Sakhi
Baali Sharma
Duration: 00:08:28.71

Keh Jaat Tey Mein Doom
Baali Sharma
Duration: 00:07:07.81

Istey Sutharey Aur
Bau
Duration: 00:07:59.14

Meri Tabyat Dhatti Datti Konya
Bau
Duration: 00:11:27.02

Kali Pilli Raat Andheri
Bau
Duration: 00:11:52.41

Saas Jalli Ney Ghar Tey Kadda
Bau
Duration: 00:08:01.54

Raat Anderi Girti Padti
Bau
Duration: 00:08:38.27

Bura Maan Chahe Bhalla Maan
Bau
Duration: 00:09:08.57

Ke Supney Terajikar Karu
Satte Farmaniya
Duration: 00:08:11.81

Barah Maheney Varat Karu
Satte Farmaniya
Duration: 00:08:13.58

Adhi Raat Shikhar
Satte Farmaniya
Duration: 00:09:41.09

Hey Patti Mera Dehradn
Satte Farmaniya
Duration: 00:03:33.03

Perdesi Lagya Saal Dusara
Satte Farmaniya
Duration: 00:08:12.64

Bhart Desh Hamarey Ki
Pale Ram
Duration: 00:07:46.65

Balidaan Huai Desh
Pale Ram
Duration: 00:08:38.66

Dek Lo Hu Koi Karam Gat Niyari
Pale Ram
Duration: 00:06:44.61