Album Art
Haryanavi Competiton Part 7 (Vol. 129)
Released By: Sonotone Electronics Pvt. Ltd.
Label: Sonotone
Baag Janana Hukam Nahi Se
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:8:8

Bahya Shadi Ki Nahi
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:4:39

Bijaa JaaKe Laya De Ne
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:6:8

Daan Poun Kherche Khaye Bin
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:7:23

Hey Shri Krishan Murari
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:6:37

Kaun Nagar Ghar Gaam Tera
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:6:6

Laade Daag Poot Apne Ke
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:6:41

Ladungi Na Bheedungi
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:5:43

Lajja Sahit Pakar Ke Vastar
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:7:37