Album Art
Ke Supney Ka Jikar
Released By: Saraswati Electronics
Label: Saraswati Electronics
Main Ghum Ghum Dekhunghi

Duration: 0:7:13

Tu Ke Boli Main Neu Boli

Duration: 0:6:23

Lath Chad Gaya

Duration: 0:5:36

Makhan Ki Chori

Duration: 0:3:55

Jalta Balta Khet Mein Te Aaya

Duration: 0:5:37

Hai Bad Gaya Mere Pavn

Duration: 0:5:58

Pudina Hara De Jaiye

Duration: 0:6:33

Kachari Beech Bath Ke

Duration: 0:4:40