Album Art
Kissa Sharwan Kumar (Bhakt Ram Nivas)
Released By: NA
Label: NA
Ye Katha Hai Shrvan Kumar Kee
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:6:26

Meri Bar Bar Pranam
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:7:21

Sun Shrawan Beta
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:6:16

Tanai Julam Karya
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:5:21

Mere Kar De Maph
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:4:54

Udai Aanand Magal
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:6:22

Gaya Dasharth Ke
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:8:3

Suno Sharvan Bat Hamari
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:6:2

He Maa Ham
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:5:58

Tera Patya Konya
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:5:3

Suniye Mata Bat Hamari
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:5:24

Kis Papi Ne
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:8:44

Mai Mar Gaya
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:5:25

Kisa Le Gaya
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:7:1

Bhaiee Kit Iatni Dar
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:5:15

Bhaiee Too Shravan Na
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:5:24

Dasharth Ne Bhed
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:4:48

Dono Kare Bilap
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:4:52

Bete Kee Gel
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:7:11

Jis Ne Rate Nahi Bhagwan
Bhakt Ram Nivas
Duration: 0:7:54