Album Art
New Bahadurgarh Competition
Released By: Jagdish Cassette Company
Label: Jagdish
Tu Kiyo Na Chutti Aye
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:8:53

Aaya Tha Mein Pad Key
Narender Daangi
Duration: 0:5:48

Mat Ghabrai Sayam
Rakesh
Duration: 0:6:56

In Bagadiya Ke Meley Mein
Baali Sharma
Duration: 0:7:8

Dei Dhaam Puj Liye
Master Satbir Singh
Duration: 0:10:6

Merey Bhai Ki Susrad
Sunil
Duration: 0:10:25

Chalti Ho Li Kutch Na Bolli
Satte Farmaniya
Duration: 0:7:55

Chutkalla
Satte Farmaniya
Duration: 0:1:57

Pata Ney Sukhavey ( Kad Ki Rukey De ) ( Rangkaat )
Baali Sharma and Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:15:58

Re Bhabhi Mein ( Meri Sun Ley Naa ) ( Rangkaat )
Ranbir Singh Badvasania and Baali Sharma
Duration: 0:11:25

Merey Jigar Mein ( Mata Neyb Banva ) ( Rangkaat )
Ranbir Singh Badvasania and Sunil
Duration: 0:20:41

Chutkalla
Ranbir Singh Badvasania and Sunil
Duration: 0:3:6

Biya Shadhi Ki,manney Patta Nahi
Pale Ram and Master Satbir Singh
Duration: 0:20:58

Ralmil Ke Tijan Mein ( Talla Janane ) ( Rangkaat )
Master Satbir Singh and Pale Ram
Duration: 0:23:23

Sakhi Udhana Peharna ( Jahaj Ke Maa ) ( Rangkaat )
Pale Ram and Master Satbir Singh
Duration: 0:13:44