Album Art
Raswadi Haryanvi
Released By: Max Cassette Industries
Label: MAX
Be Mata Ke Lekhya Aage
Rajender Kharkiya
Duration: 00:09:45.56

Bhabhi Ke Bola Ki
Rajender Kharkiya
Duration: 00:06:58.27

Mratu Ke Din Tere Aage
Rajender Kharkiya
Duration: 00:09:29.29

Kiska Jikar Kare
Rajender Kharkiya
Duration: 00:05:00.30

Muskil Paar Pade
Rajender Kharkiya
Duration: 00:08:42.00

Sis Bandani Gad Bundi Ke
Rajender Kharkiya
Duration: 00:06:59.74

Padmavat Teri Shaan Dekh Ke
Rajender Kharkiya
Duration: 00:07:25.52

Samajhdar Bhi Murakh Ko
Rajender Kharkiya
Duration: 00:09:18.84