Janardhan Sharma
Loading the music player ...
Chail Gabharu Ke Sochae Aur Ke Banjya
Mera Daaman Dharya Hey Ri
Sheeli Sheeli Baal Aai
Ghoor Ghoor Kyon Dekh Re
Tu Mahalan Ki Rahaney Aali
Ho Meri Chann Paheli
Tu Rohtak Ki Revari
Chora Jat ka Phagan Ke Din Aaye Ho
Aarae Mele Mein Ek Chori
Saccha Mahara Pyar Piya Ho
Chora Jat Ka
Door Mein Se Jaana
Hey Bahan Meri Patgya Chala