Rajender Bau
Loading the music player ...
Sukurpur Competition - 91 Chatrapan Ki Laajrahi ( Itna Giyani ) ( Rangkaat )
Chatrapan Ki Laajrahi ( Itna Giyani ) ( Rangkaat )
12 Saal Mey Aai Piya
Kandey Dushalla Daal Ke
Tikari Bahadurgarh Competition Sarsar Chaley Uth
Mein Kad Ki Siti Maru
Aaga Pacha Dekha Konya ( Bhagat Sud ) ( Rangkaat )
Tu Meri Takdir ( Kad Ki Rukey De ) ( Rangkaat )
Jaimal Ney Tha Li Pichkari ( Chan Kangan ) ( Rangkaat )
Vaidvayaas Ji Kalu
Bus Ki Bhari Bhid Mein
Pinglla Bhabhi Ke Kehney
Biya Gaam Aley Tey Karugi