Shri Ram Ratan
Loading the music player ...
Kissa Narsi Ka Bhaat Part 2 Dekh Ke Gher Magan Man Hoge
Laen Bhagat Ki Maer Aao
Jyada Garam Neer Nai Ke
Harnandi Ki Nanad Kahan
Ek Tuti Si Gaadi Le Li
Outha Kolda Kahan Lagi
Gaushala Mein Thahra Diye
Aabhi Aade Te Chaalya Ja