Sudesh Sharma
Loading the music player ...
Tane Na Leni Tudi Tu Dhokhebaaj Loungada Se Na
Dekh Lalaji Na Jaya Karte
Teri Galat Padai Theek Karoonga
Teri Rani Bahar Khadi Hai Ho Raja
Tane Na Leni Tudi
Mera Kuch Na Jor Chalta
Tera Bhai Sa Badmas Kon Kade Te Byah ke Lya
Ghar Ki Maalik Ban Bathi Kyon Ri
Tera Bhai Sa Badmas
Yo Ghar Ta Ladke Aa Raha
Bin Aayi Mein Maryan Ja
Meri Le Liye Daya Ri Tera