Vimal Taewatia
Loading the music player ...
Kissa Nal Damyanti Part 1 (Vol. 13) Pusgar Ke Kahane Te
Narye Narye Phaat Chale
Damyanti Tu Pihar Digar
Mera Kunsa Dang Sasural
Damyanti Kund Rahan Laag Gi
Bhukh Payas Ne Chogarde Te
Lajja Sahit Pakar Ke
Chod Chalo Har Bhali Karange