Album Art
Kissa Pingla Bhartari - Part 1
Released By: Sonotek Cassette Company
Label: Sonotek
Loading the music player ...
Bul Gya Tu Piyar Kar Ke
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:7:54

Teere Prem Nay Pagl Kar
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:7:3

Khol Kay Kivad
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:5:4

Kisee Karree Hera Feree
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:7:34

Bin Buje Tu Bda Mayhel Mai
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:7:52

Shera Ke Khade Mai
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:5:57

Teere Choote Bhai
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:6:30

Vishkrma Tay Gat Pri
Karam Pal Sharma (Nirojpuria)
Duration: 0:7:19