Album Art
Kissa Roop Basant Part 1
Released By: Sonotone Electronics Pvt. Ltd.
Label: Sonotone
Loading the music player ...
Ek Chiriya Ke Do Bache
Karam Pal Sharma (Nirojpuria) and Others
Duration: 0:8:37

Karman Karke Mushkil Phetya
Karam Pal Sharma (Nirojpuria) and Others
Duration: 0:7:38

Ulti Ganga Pahaad Chadave
Karam Pal Sharma (Nirojpuria) and Others
Duration: 0:8:40

Bahut Kahi Par Ek Na Manaya
Karam Pal Sharma (Nirojpuria) and Others
Duration: 0:7:15

Chod Ke Hum Teri Nagari Ko
Karam Pal Sharma (Nirojpuria) and Others
Duration: 0:7:45

Sundar Kayaa Mein Te Nayaraa
Karam Pal Sharma (Nirojpuria) and Others
Duration: 0:7:54

Mein Baniye Ka Naukar
Karam Pal Sharma (Nirojpuria) and Others
Duration: 0:9:51