Rajender Bau
Loading the music player ...
Sukurpur Competition - 91 12 Saal Mey Aai Piya
Chatrapan Ki Laajrahi ( Itna Giyani ) ( Rangkaat )
Kandey Dushalla Daal Ke
Chatrapan Ki Laajrahi ( Itna Giyani ) ( Rangkaat )
Tikari Bahadurgarh Competition Aaga Pacha Dekha Konya ( Bhagat Sud ) ( Rangkaat )
Pinglla Bhabhi Ke Kehney
Tu Meri Takdir ( Kad Ki Rukey De ) ( Rangkaat )
Biya Gaam Aley Tey Karugi
Jaimal Ney Tha Li Pichkari ( Chan Kangan ) ( Rangkaat )
Sarsar Chaley Uth
Vaidvayaas Ji Kalu
Mein Kad Ki Siti Maru
Bus Ki Bhari Bhid Mein